Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Hymn ("Han, som hit oss satte ut") ur Visor för blandade röster a capella [sic], 1:a häftet

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (samlingen trycktes 1889 enligt Svenskt Biografiskt lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Edvard Bäckström
  • Dedication: "Till August Körling och Musiksällskapet i Ystad" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Julius Bagges Förlag, J.B.170a

Description of work

Högtidligt G-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
1. Locklåt
2. Till skogsstjernan (Trientalis europœa [sic])
3. Oro
4. Hyllning
5. "Den första gång"
6. Tillegnan
7. Glädjens blomster
8. Hymn ("Han, som hit oss satte ut") 


Libretto/text

Han, som hit oss satte ut,
frön i villand' [sic] skogen