Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Visor för blandade röster a capella [sic], 2:a häftet

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (samlingen trycktes 1889 enligt Svenskt Biografiskt lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Se separat registrering av respektive sång
  • Dedication: "Till Ivar Eggert Hedenblad och Harmoniska Sällskapet i Upsala [sic]" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Julius Bagges Förlag, J.B.173a

Description of work

Se separat registrering av respektive sång


Work comment

Samlingen innehåller:
1. En sommardag
2. Haven
3. Dufvan på liljeqvist [sic]
4. Lyssna!
5. Hej dunkom!


Libretto/text

Se separat registrering av respektive sång