Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Hej dunkom! ur Visor för blandade röster a capella [sic], 2:a häftet

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (samlingen trycktes 1889 enligt Svenskt Biografiskt lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Dedication: "Till Ivar Eggert Hedenblad och Harmoniska Sällskapet i Upsala [sic]" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Julius Bagges Förlag, J.B.173a
• Gehrmans Kör-Bibliotek. Valda sånger för blandad kör a capella [sic], Carl Gehrmans Musikförlag, C.G.1661

Description of work

Hurtig polsktakt f-moll 3/4


Work comment

Melodien från mellersta Sverige (enligt nottrycket)

Samlingen innehåller:
1. En sommardag
2. Haven
3. Dufvan på liljeqvist [sic]
4. Lyssna!
5. Hej dunkom!

Sången finns även satt för manskör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hej, dunkom! så länge vi lefvom [sic]
Sjungom, dansom, hafvom [sic] roligt hvarje dag!