Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Hyllning ("Säll den hvars rena bröst i lifvets blomstertid")

  • Year of composition: 1880-talet (?)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 92, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1991

Description of work

Lugnt F-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Säll den hvars [sic] rena bröst
i lifvets blomstertid
en inre evig skatt
mot vrånga öden gömmer