Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Till skogsstjärnan (Trientalis europæa)

  • Year of composition: 1880-talet (?)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 93, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1992

Description of work

Tämligen raskt B-dur 3/4


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hvita stjärna i skogens natt,
fjärran du ur himlen satt