Vilhelm Svedbom (1843−1904)

"Grönbergens visa". Svensk folkvisa ("Gick jag mig ut åt lunden")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Description of work

Allegretto h-moll - D-dur 2/4


Libretto/text

Gick jag mig ut åt lunden,
där flickorna va',
allt uti aftonstunden
när fåglarna kva! [sic]