Karl Valentin (1853−1918)

Canon

Opus 10:5

  • Year of composition: 1898
  • Work category: Piano
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 2'

Examples of printed editions

Included in 'Musik för Piano af Svenska Tonsättare', Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, pp. 64-67.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Examples of recordings

• Sveriges Radio, broadcasted 8 May 1983: 'Idyll och drömmeri. Olof Höjer spelar och presenterar ett svenskt pianoalbum från 1898'. Olof Höjer, piano
• Sveriges Radio, prod. no. 2670-96/1540, broadcasted 3 February 1998: 'Svenska pianotoner'. Anders Wadenberg, piano

Description of work

Canon: Leggiero e grazioso G major 3/4