Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Carl den Femtes Sang i Liigkisten

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ingemann
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lento e lugubre, e-moll 6/8, /:36 takter:/