Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Fanmarsch [Fansång] ("Stå stark, du ljusets riddarvakt")

  • Year of composition: 1848
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Nybom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Kraftigt B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Stå stark, du ljusets riddarvakt,
kring dina forsterländska fanor,
och drag åstad med sångens glada makt,
med mod på dina skilda banor!