Gunnar Wennerberg (1817-1901)

"Hör oss Svea"

  • Year of composition: 1853
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Gunnar Wennerberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Varmt och ej för långsamt (Ass-dur) - C-dur - Ass-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hör oss, Svea, moder för* oss alla!
Hör oss! Hör oss!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla!
Bjud oss! Bjud oss! 

* i versionen för manskör står 'åt'