Gunnar Wennerberg (1817-1901)

"In Lenom" ("Så [sic] contigit in Lenom")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Munkvers från medeltiden (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Hurtigt och glatt d-moll alla breve


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Enligt Hirschs utgåva av versionen för manskör a cappella: "Rör slaget vid Lena (nu Kungslena) i Västergötland år 1208. Den gamla minnesversen är av tonsättaren något fritt återgiven. Den betyder: 'Så hände sig i Lena: två danskar sprungo för en; av svenske svenner fingo de stryk på sin bak'."


Libretto/text

Så contigit in Lenom,
duo Danske lupo för enom [sic]