Contributors

Projektledning
Ständige sekreteraren Tomas Löndahl, ordförande
Professor B Tommy Andersson
Professor Anders Wiklund
Professor Gunnar Ternhag
Ann-Charlotte Hell, projektledare
Fil. dr Erik Wallrup, redaktör text
Magnus Svensson, redaktör emenderade notutgåvor

Redaktion
Ann-Charlotte Hell, projektledare
Erik Wallrup, redaktör text
Magnus Svensson, redaktör emenderade utgåvor
Elin Hermansson, redaktör översättning
Anders Högstedt, sakkunnig notgrafisk form
Professor Anders Wiklund, sakkunnig edition
Professor Gunnar Ternhag, sakkunnig text
Helena Friberg, registrator
Sebastian Örnemark, webbutvecklare

Medarbetare
Cécile Bardoux Lovén, editör
Lars Berglund, författare
Hans Bernskiöld, författare
Neil Betteridge, översättare
Toivo Burlin, författare
Jan H Börjesson, registrator
Anders Carlsson, författare, editör
Marina Demina, författare, notresearcher
Anders Dillmar, författare
Martin Edin, författare, editör
Anders Edling, författare
Andreas Edlund, editör
Oskar Ekberg, editör
Michael Engström, editör
Jan-Anders Eriksson, notlektör
Johanna Ethnersson, författare
Helena Friberg, registrator, scannare
Peter Friis Johansson, notlektör
Lisa Fröberg, notlektör
Susanne Fåhraeus, scannare
Klas Gagge, författare, editör, registrator
Hans-Erik Goksöyr, editör
Johanna Grut, registrator
Tomas Gunnarsson, editör
Magnus Gustafsson, författare
Karin Haglund, notlektör
Karin Hallgren, författare
Camilla Hambro, författare
Anders Hammarlund, författare
Lennart Hedwall, författare
Veslemöy Heintz, författare, notresearcher
Ann-Charlotte Hell, projektledare
Karin Heurling, bildresearcher
Laszlo Horvath, notlektör, editör
Anna Ivarsdotter, författare
Stig Jacobsson, författare
Bo Johanson, repertoarurval
Jan Johansson, författare
Jill Ann Johnson, översättare
Sverker Jullander, författare
Henrik Karlsson, författare
Jan Kask, författare, redaktör
Garbrielle Kaufmann, författare
Jani Kyllönen, editör
Carlhåkan Larsén, författare
Angelina Liljevall, författare
Boel Lindberg, författare
Ingrid Lindgren, editör
Tobias Lund, författare
Mattias Lundberg, författare, editör
David Lundblad, repertoarurval, editör
Jonas Lundblad, författare
Tomas Löndahl, författare, projektledning
Rooney Magnusson, faktaresearcher
Cristian Marina, editör
Robin McGinley, översättare
Mårten Nehrfors, författare
Anders Nilsson, editör
Dan Olsson, författare
Pauliina Pekki, editör
Krister Persson, registrator
Mats Persson, editör
Göran Persson, författare
Märta Ramsten, författare
Anne Reese, författare
Tobias Ringborg, editör
Finn Rosengren, författare, editör, registrator
Henrik Rosengren, författare
Maria Rostotsky, notlektör
Signe Rotter-Broman, författare
Jan Olof Rudén, författare, registrator
Maria Schildt , författare
Holger Schmitt-Hallenberg, författare, editör
Thomas Schuback, repertoarurval, notkorrektur
Magnus Sköld, notlektör
Martin Sturfält, editör
Magnus Svensson, editör, notlektör, projektledning
Iwa Sörenson, författare
Gunnar Ternhag, författare, projektledning
Martin Thomson, översättare
Rolf Thunander, översättare
Thalia Thunander, översättare
Joakim Tillman, författare, editör
Christina Tobeck, författare
Ingela Tägil, författare
Nicole Vickers, översättare
Timo Virtanen, editör
Ulrik Volgsten, författare
Thomas Volle, notlektör, scannare
Arvid Vollsnes, författare
Erik Wallrup, författare, projektledning
Anders Wiklund, författare, editör, projektledning
Soveig Wikman, editör
Bertil Wikman, författare
Sakari Ylivuori, editör
Carl-Gunnar Åhlén, författare
Hans Åstrand, författare