• Year of composition: Before 1849
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Karl August Nicander
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, before 1849, pp. 2-3.

Description of work

Andante C major 4/4


Libretto/text

Dig gode Ande! ljusets rena källa.

mott varma hjerta egnar denna sång.

Ty klangrikt lät Du diktens vågor qvälla

utur mitt bröst så mången gång.

O! var jag värdig gyllne harpan bära

och något sinne med dess toner röra

så vet jag att från Dig min konst jag har

du skönhetens och harmoniens far!