Jacob Niclas Ahlström (1805−1857)

Den öfvergifnes tröst

Print
  • Year of composition: Before 1849
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, before 1849, p. 7.

Description of work

E-flat major 3/4


Libretto/text

1. Stilla dig mitt brustna hjerta!

Allt ditt qval och all din smärta

snart i grafven slutas skall.

Stilla dig! der störs ej friden

af den grymma lefnadsstriden

och dess vågors vilda svall

och dess vågors vilda svall.

2. Nej! förgäfvens stridens glafven

svänges hotfullt öfver grafven.

Den bevarar väl sin vän.

Derför stilla sig mitt hjerta!

Allt ditt qval och all din smärta

slutas skall så ljuft 

i den slutas skall så ljuft i den.