• Year of composition: Before 1849
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, before 1849, . 8-10

Description of work

Vivace G minor 6/8


Libretto/text

1. Så glad och nöjd

jag förer min hjord öfver dal och höjd.

De lyssna då wallflickan sjunger sin fröjd,

då wallflickan sjunger sin fröjd.

Dock bättre det gick, om han hörde min sång

och med lågande blick mig belönte en gång,

om han var, om han var i trakten mig när

den jag håller så kär.