• Year of composition: Before 1849
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger vid piano-forte, componerade af J.N. Ahlström, Stockholm: Abr. Hirsch, before 1849, p. 11.

Description of work

Allegretto F major 6/8


Libretto/text

En majdag bandt Selma sin doftande krans,

och glad den kring lockarna bar,

hvar leende ros, som på ängen fanns,

deri lyste herrlig och klar.

Men dagen snart mötte den svala qväll.

då vissnade kransen i Selmas tjäll.