Jacob Niclas Ahlström (1805−1857)

Engelbrektsmarschen [The Engelbrekt March] ("Tågom fram uti striden")

Print
  • Year of composition: 1840s (?) [see below]
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: August Blanche (1811-1868)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger [Svenska Skolkvartetten. Volume 2, 100 four-part songs] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1946]]

Literature

Blanche, August: Engelbrekt och hans dalkarlar: historiskt skådespel i fem akter, med chörer, kupletter, melodramer och marscher. Theaterstycken af August Blanche [Engelbrekt and his Dalecarlians: a history play in five acts, with choruses, cuplés, melodramas, and marches. Plays by August Blanche] (1846)

Description of work

Tempo di marcia D major 4/4 (C)


Work comment

Some sources erroneously identify August Blanche as the composer.


Libretto/text

Tågom fram uti striden för fädernesland,
mot förtryckarens våldsamma härjande hand