Hugo Alfvén (1872-1960)

Duvans sång på liljekvist

Rudén no. 154

  • Year of composition: Publishing contract 1 June 1938
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Folk song
  • First performed: Uppsala 30 November 1938, Orphei Drängar, cond. Hugo Alfvén
  • Arrangement/revision: Arranged for tenor solo and male choir by Hugo Alfvén in 1938
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Tenor solo, T.T.B.B.

Examples of printed editions

Stockholm 1938, CG 2989. Gehrmans kvartett-bibliotek, 174
Sångarförbundet, vol 5, no. 255. Stockholm 1948, CG 2989

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:8b

Literature

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, in Hugo Alfvén − en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (eds). Hedemora 2003: Gidlunds, pp. 156−167.

Description of work

Andante F major 2/4


Libretto/text

Det sitter en duva på liljekvist
i midsommarstider
Hon sjunger så fagert om Jesu Krist
I himmelen är en stor glädje.
Hon sjunger och sjunger och sjunger alltså
i midsommarstider
”Det väntas en jungfru till himmelen i år”
I himmelen är en stor glädje.
Och jungfrun vart döder och lades på bår
i midsommarstider
Och jungfrur och tärnor krusa’ hennes hår
I himmelen är en stor glädje.
De lade den jungfrun i svartan mull
i midsommarstider
Och själva Gud Fader, han var henne huld
I himmelen är en stor glädje.