Hugo Alfvén (1872-1960)

I vapen!

Rudén no. 182

Print
  • Year of composition: Publishing contract 1 October 1941
  • Work category: Male choir and instruments
  • Text author: Ingemar Edwall
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Unison male choir and piano

Examples of printed editions

Stockholm 1942, CG 3346.

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:27

Description of work

Tempo di marcia G major 4/4


Libretto/text

I vapen! Hör trumpeter skalla.
Hör trummor, horn och pipors spel
och pukors dova, tunga dån.
Trum, trum, trum-ture-rum-tum trum.

I vapen! Trummor, samlen alla
att värna om vår arvedel!
Slån hårt, trumslagarpojkar, slån!
Lösen: Sverge!

I vapen! Fosterlandet kallar
till strid för tro, för fädrens jord,
till kamp mot svek och hot och våld.
Trum, trum, trum-ture-rum-tum trum.

I vapen! Storma alla vallar,
som hotfullt resas mot vår nord!
Än är vår ära icke såld.
Lösen: Sverge!

I vapen! Sekelgamla anor
förplikta oss till manlig strid
för frihet och för ädla mål.
Trum, trum, trum-ture-rum-tum trum.

I vapen! Under Sverges fanor
emot en glansfull storhetstid!
Låt pröva på vårt svenska stål.
Lösen: Sverge!