Alwar Almkvisth (1950-)

Mörkret skall förgå (9 bibliska sånger)

9 solosånger

Print

Bara hos Gud finner jag ro, Genesis, Herre jag är helt i din hand, I soluppgången, Jag lytfer mina ögon till bergen, Moses och Lammets sång, Mörkret skall förgå, O happy day, Tjänandets väg,

  • Year of composition: 2012 - 2018
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ylva Eggehorn, Josef Högstedt, Bo Setterlind, Alwar Almkvisth, Bibeln
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Detailed duration: Varje sång ca 2,5 minut

Solo voices/choir

Solosång med piano

Examples of printed editions

Svensk Musik

Description of work

Solosånger med textanknytning till Bibeln


Work comment

9 solosånger med olika tillkomstår och textförfattare. Texter som på olika sätt anknyter till Bibeln. Musiken i svensk romanstradition.