• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: 2 min

Description of work

High voice: Adagio B minor 6/8
Low voice: Adagio G-sharp minor 6/8


Libretto/text

Ur svunna dagars grav,
ur årens mörka klyfta
jag hör, när kvällen somnar av,
ett ensamt hjärta snyfta.
Mitt eget hjärtas röst,
vill du med drömmar skrämma?
Du ropar ur mitt bröst
och dock med fjärran stämma.
Jag snidar på en bild
av andras bragd och smärta.
Sjunk, tysta afton, klar och mild,
och väck mig inte, hjärta.