• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ruben G:son Berg
  • Duration: 3 min

Description of work

Agitato F-sharp minor 4/4


Libretto/text

Mitt hem är fridlöst och min själ
har ingenting att tro,
Vem älskar mig? Vem vill mig väl?
Var finner jag ett bo?
Från drömmens värld jag drivit bort
och hittar mer ej dit.
Vad livets lyckas tid var kort
fast bara stump och bit.
Vad återstår? En arbetsträl
i allehanda tjänst,
en sliten kropp, en håglös själ
av ingen sol beglänst,
av ingen sol beglänst.