• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ruben G:son Berg
  • Duration: 2 min

Description of work

High voice: Andante sostenuto G major 12/8
Low voice: Andante sostenuto E major 12/8


Libretto/text

Okända tjärn bort i skogen, hem blott för dopping och and,
skänk mig din frid och jag lämnar aldrig mera din strand.
Giv mig att glömma alla jag en gång slöt till mitt bröst!
Giv mig att aldrig få höra ord eller människoröst.