• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Saga Walli
  • Duration: 2 min

Description of work

High voice: Moderato F major 4/4
Low voice: Moderato D major 4/4


Libretto/text

Det vackraste landet i världen är vårt,
är Sverige med milsvida skogar
och gyllene åkrar, där marken har vänts
i sekler av fädernas plogar.
Sverige har forsande älvarnas brus,
Sverige har ljusgröna björkarnas sus,
sägner och sagor och sommarnatts ljus.
Sverige är fäderneslandet.

Det käraste landet av alla är vårt,
det gömmer på barndomens minnen,
på ungdomens drömmar och mandomens plikt
på tro, som har stärkt våra sinnen.
Sverige är frihet för tankar och tro
i skydd under klockornas malm få vi bo,
Sverige har signade gravarnas ro,
Sverige är fäderneslandet.