• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Karl Alfred Melin
  • Duration: 1 min

Description of work

High voice: Moderato G major 3/4 – 4/4
Low voice: E major 3/4 – 4/4


Libretto/text

I Svaneliden om sommartiden där är så vackert på bergets topp.
där kan jag sitta ibland och drömma
och tiden glömma
och stirra timtals i himlen opp.

I Svaneliden om sommartiden där hör jag göken från Vänsjö strand:
då kan jag sitta Guds långa dagen
och räkna slagen
och inte göra det minsta grand.

I Svaneliden om sommartiden där ser man milsvitt i världen kring:
där kan jag sitta till kvällen sena
så helt allena
och gråta, gråta för ingenting.