Erik Alvin (1902-1992)

Konfirmationssång

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Elis Erlandsson
  • Duration: 3 min

Description of work

High voice: Tranquillo F major 3/4
Low voice: Tranquillo E-flat major 3/4


Libretto/text

I vårens tid, o Fader blid, vi ödmjukt till dig komma.
Nu hör vår sång på kyrkogång bland Din församlings fromma.

Se likt en brud i blommors skrud i dag all jorden prålar!
Och himmelns ljus in i Guds hus med nåd och glädje strålar.

Vi tacka Dig så innerlig, att Du vår väg beredde
till templets famn! I Jesu namn vår barndoms steg Du ledde.

Dig vare pris, som paradis har öppnat för oss alla!
I livets vår nu våra år Dig saligt vi befalla.