Erik Alvin (1902-1992)

Ty sol dröjer kvar över fjällen

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: According to the score Anna H-m. Preivitz. This probably means Anna Hellström Preinitz (1870-1912).
  • Duration: 2 min

Description of work

High voice: Moderato A-flat major 9/8
Low voice: Moderato E major 9/8


Libretto/text

När nattens slöjor sig sänka ned
och fjällen i skuggor hölja,
då sömmar solen purpurbård
och intet kan solen dölja,
ty sol dröjer kvar över fjällen.

Och famnar natten en strimma sol,
då glimmar guld i dess sköte,
då slumrar dagen i nattens famn
i underbart, härligt möte.
Och sol dröjer kvar över fjällen.

Och faller över mitt liv en gång
de glänsande solskens flöden,
och slut's jag sedan i nattens famn,
mig solen följer i döden.
Och sol dröjer kvar över fjällen.