Erik Alvin (1902-1992)

Har du känt hur i sorgen växer

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Anna Hellström Preinitz (1870-1912)
  • Duration: 2 min

Description of work

High voice: Tranquillo B-flat minor 4/4
Low voice: Tranquillo F minor 4/4


Libretto/text

Har du känt hur i sorgen växer din längtan att Gud få se?
Välsignar du livet smärta, välsignar du livets ve?

Har du känt när med bruten stämma du viskat: Din vilja ske!
Hur nära du kom din Herre, hur litet blev jordens ve?