Erik Alvin (1902-1992)

Höj dig min själ

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: According to the score Anna H-m. Preivitz. This probably means Anna Hellström Preinitz (1870-1912).
  • Duration: 2 min

Description of work

High voice: Maestoso D major 4/4
Low voice: Maestoso B-flat major 4/4


Libretto/text

Höj dig min själ i lovsångs ljud,
att sorgens länkar brista!
Men göm vad Gud i sorgen gav,
som skatt du ej vill mista
och kläd den så i toners skrud
och giv den som ett tack, ett tack till Gud.

Höj dig min sång, som lärkans drill,
när hon mot skyn sig svingar
med tack för allt vad Herren gav,
med tack för lösta vingar
med tack, att hon till paradis
min väg skall gå, skall gå, Gud vare pris!