Erik Alvin (1902-1992)

Den tyngsta vägen

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: 2 min

Description of work

Sostenuto B minor 4/4


Libretto/text

Du trycker hårt du mörka hand
och tungt du vilar på min panna.
Jag svor att ej med klagan stanna
och trotsigt kransar om mitt hår jag band.

Ett annat vemod än de gamlas
är sorgens fågelsång i livets vår.
Omkring mig kalla skuggor samlas.
Den tyngsta vägen återstår.