Erik Alvin (1902-1992)

Paradisets timma

Print
  • Year of composition: ca 1930
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans musikförlag 2504 (1930)

Description of work

Con moto B-flat minor 6/8


Libretto/text

När människorna sova vid sommarnattens sken och tusen röster lova sin fröjd från gren till gren, då purpras lingonriset av stilla skyars gull; då hägrar paradiset än över jordens mull.

Du äng, låt kalkar glimma kring älvans lätta häl! Du paradisets timma, din dagg gjut i vår själ! Än jublar fågelsången kring gryningsljusa sund så klar som första gången i tidens första stund.