Anders Jobs (1876-1959)

Print

Musiklärare, organist och tonsättare. Föddes i Leksands församling den 29 oktober 1876. Avled i Falu Kristine församling den 10 augusti 1959. Musiklärare vid läroverket i Falun 1906-39, organist i Stora Kopparbergs kyrka.

Under uppbyggnad

Publications by the composer

Psalterium Dalecarlicum eller Dala-Harpan kyrkovisor och sånger, Almquist & Wiksells, Uppsala, 1914

Bibliography

Bergsman, E. Börje: En oförglömlig musiklärare, i: Årsskrift / Föreningen Gamla falukamrater, 1976, s. 14-15.
Bergsman, E. Börje
: Anders Jobs. Spelman - Kyrkomusiker - skolman. Falun, Dalarnas museum, 2005.
Bäckström, Agne: 
Den jobska donationen, i: Årsskrift / Föreningen Gamla falukamrater, 1987, s. 14-15.
Carlsson, Claes
: Anders Jobs - "en musikens kurbitsmålare"; i: Årsskrift / Föreningen Gamla Falukamrater. 1987, s. 11-13.
Lilja, Sophie A. C.
: "Sången" i Falu högre allmänna läroverk under Anders Jobs tid. Examensarbete (C-uppsats). Stockholm: Musikhögskolan, Centrum för musikpedagogisk forskning, 1992
More, Anders: Anders Jobs, i: I Leksand. Sett och hört under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Gävle, 1960, s. 205-211.
Rådström, Ann Marie: Jobs - berättelsen om en konstnärsfamilj. Hedemora 1989: Gidlunds.
Sempler, Karin: Varför just Bellman?, i: Årsskrift / Föreningen Gamla falukamrater, 1982, s. 8-12.
Svärdström, Svante
: Anders Jobs: 29 oktober 1876-10 augusti 1959, i: Gamla Falukamraters årspublikation. 1959, s. 37-41.
--: Den jobska skolsången, i: Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu-Kuriren 1951-54, Falun, 1955, s. 149-153.

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Sånger, körverk, etc


Works by Anders Jobs

There are no works by the composer registered