Anton Andersen (1845−1926)

Fantasy piece, Vårstämning

Print
  • Work category: Other chamber music with strings
  • Duration: 7 min

Instrumentation

10 vc, 3 db

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio G major 6/8