1. Sommarhimmel: Lätta stackmoln / Tätare / Torn / Åskmoln [Summer sky: Light cumulus clouds / Denser / (Clouds) Tower / Cumulonimbus]
2. Orolig kallfrontshimmel: Böljor / Vågor / Hotfull kant / Regn / Kort uppklarnande [(approx.) Windy sky, caused by a cold front: Billows / Waves / Threatening edge / Rain / Short brightening]
3. Vinter och vår: Annalkande snö / Slöjor med halo - stilla - / Lätt snöfall / Tät dimma / Dimman skingras / Sol [Winter and spring: Approaching snow / Fibrous sheets with halo – tranquil - / Light snow fall / Dense fog / The fog dissipates / Sun]

  • Year of composition: November, 2017 - September, 2019
  • Work category: Orchestral works in several movements
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Detailed duration: 16 minutes, 05 seconds

Instrumentation

3+.2.3+.2 / 4.2.3.1 / timp / perc / hp / str

Location for score and part material

Svensk Musik.

Description of work

An orchestral work in several movements, inspired by cloud formations

Links

Moln [Clouds] at Svensk Musik