Magnus F Andersson (1953-)

Blandade fåglar
Oiseaux Mixtes

1. Morgon i viken med rördrom (Botaurus stellaris), fiskmås (Larus canus) och storlom (Gavia arctica).
2. Den påstridiga taltrasten (Turdus philomelos).
3. Den vemodiga lövsångaren (Phyllocopus trochilus).
4. Den uttrycksfulla svarthättan (Sylvia atricapilla).
5. Sånglärkan (Alauda arvensis). Högt i luften en varm sommardag.
6. Svarthättan tillbaka.
7. Immigranter och bofasta.
8. Skogsdans.
9. Natt med kattuggla (Strix aluco), pärluggla (Aegolius funereus) och berguv (Bubo bubo).

  • Year of composition: maj 2015 - maj 2016
  • Work category: Orchestral works in several movements
  • Dedication: Dedicated to Respons Sinfonietta and Torbjörn Nilsson
  • First performed: 5 maj 2017 i Missionskyrkan, Uppsala. Respons Sinfonietta under ledning av Torbjörn Nilsson.
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

3+.2+.2+.2. / 0.2.3.0. / 0 / db

Location for score and part material

Svensk Musik

Description of work

Ett flersatsigt verk inspirerat av fåglar.

Links

Blandade fåglar på Svensk Musik


Work comment

Ett stycke inspirerat av fåglar, deras läten och personligheter, också deras förmåga att leva tillsammans - blandade.