Elfrida Andrée (1841−1929)

Fem smärre tonbilder (i sammanhang) [Five smaller tone paintings]

opus 7

Print

1. Långsamt
2. Måttligt
3. Något lifligt
4. Lifligt
5. Långsamt

  • Year of composition: 1880
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Huss och Beer Stockholm 1880. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 2009/550

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: E. Andrée's collection, Piano.

Description of work

1. Långsamt F major 4/4 (C)
2. Måttligt F major 12/8
3. Något Lifligt G minor 6/8
4. Lifligt B-flat major 6/8
5. Långsamt D minor 3/4