• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the book Gamla toner i ny drägt, J. B., Stockholm [1883]

In the book Gömda skatter, Evterpe - kvinnor i musik, Stockholm 2010

Description of work

Brisk G minor 3/4


Libretto/text

Skogens sus och blommors doft vid bäcken
Tala till mitt sinn' en vacker sommardag;
Fågelns qvitter hörs i rosenhäcken
Sjunga muntert måte äfven jag.