• Year of composition: 1876
  • Work category: Female choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg
  • Dedication: To Kvinnliga Medborgarskolan at Fogelstad
  • Arrangement/revision: Arr. for female choir by Elsa Stenhammar
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Female choir: S.S.A.A.

Examples of printed editions

Litogr. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 3-4 S/Sv

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection.

Literature


Description of work

Kraftigt och friskt E major 4/4 (C)


Libretto/text

Vaknen, Nordens alla hjärtan,
ur den långa vinterdvala!
Lyssnen åter till de röster,
som om ädla bragder tala!
Vaknen, vaknen upp till livet,
I som drogens hårt med döden,
morgonrodnans fana svajar,
upp och följen hennes öden ...