Elfrida Andrée (1841−1929)

Så är fullkomnat, Jesu kär
Chorale prelude to hymn 458 in the Swedish Book of Hymns/Den svenska psalmboken, 1986

Print
  • Work category: Organ
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in Orgelkompositioner, vol. 2, Wessmans, Slite 2004. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 2009/1015 (Online catalogue)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature


Description of work

G minor 4/4 (C)