Elfrida Andrée (1841−1929)

Öfver hafvet sjunker en stjärna (Över havet sjunker en stjärna)

Print
  • Year of composition: 1908
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Vilhelm Ekelund, from the collection Syner, 1901.
  • Dedication: To Annie Greiffe (?) 1908
  • Duration: 3 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection. Arrangements in several keys exist.

Literature


Description of work

Andantino E-flat major 3/4


Libretto/text

Öfver hafvet sjunker en stjärna
stilla, sörjande
ser jag dess stråle släckas
ser jag den långsamt kvävas
Den enda stjärnan i natten ...