Elfrida Andrée (1841−1929)

From 'Drömlif' by Viktor Rydberg, three songs for female choir

Print

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor
3. Ty de hviska

  • Year of composition: Version for mixed choir printed in 1882
  • Work category: Female choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 soprano in no. 3
Female choir, S.S.A.A.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection

Literature


Description of work

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp: S.S.A.A C-sharp minor 2/4
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor: S.S.S.S.A.A.A. E major 3/4
3. Ty de hviska: Sopran solo och S.S.S.A.A.A. E major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp ...

2. Se hur ängarne klädas i svallande flor ...

3. Ty de hviska, att stridens och smärtans mystère
är fullkomningens villkor ...