Elfrida Andrée (1841−1929)

From 'Drömlif' by Viktor Rydberg, three songs for male choir

Print

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor
3. Ty de hviska

  • Year of composition: Version for mixed choir printed in 1882
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 baritone in no. 3
Male choir, T.T.T.T.B.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection

Literature


Description of work

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp: T.T.T.T.B.B. Andante molto sostenuto E minor 4/4 (C)
2. Se hur ängarne klädas i svallande flor: T.T.B.B.B. Andante E major 3/4
3. Ty de hviska: Baritone solo and T.T.T.B.B.B. Lento, Quasi Recit. E major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp ...

2. Se hur ängarne klädas i svallande flor ...

3. Ty de hviska, att stridens och smärtans mystère
är fullkomningens villkor ...