Elfrida Andrée (1841−1929)

Kantat. Sång vid invigningen av Götabergs folkskolehus [Cantata for mixed choir, children's choir, tenor solo, piano, organ and string orchestra]

Print
  • Year of composition: 1906
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: J. Malcolm
  • Duration: Approx. 15-20 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 tenor
Mixed choir, S.S.A.A.T.B.B
Female choir, S.S.A.A.
Children's choir, S.S.A.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection.

Literature


Description of work

1. Choir S.S.A.T.B.B. and orchestra. Andantino quasi allegretto G major 3/4
2. Sång af gossar och flickor: Children's choir and piano. Kraftigt och bestämdt, allegro moderato G major 4/4 (C)
3. Female choir a cappella. Andante lento con molto espressione E-flat major 3/4
4. Recitative and hymn: Tenor solo, orchestra and organ C minor 4/4 (C)
5. Choral finale, hymn: Choir S.S.A.A.T.B.B, unison children's choir and organ. Maëstoso G major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Sakta ljusnar morgonväkten
stilla purpras Österns rand ...

2. Hurtighet och lust och mod ...

3. Utaf barnatro och barnasinne ...

4. Vid åkern står du trogne såningsman ...

5. O himlens herre skänke du ditt hägn ...