Elfrida Andrée (1841−1929)

Kantat vid invigningen av Arbetareföreningens nya hus 1909 [Cantata for mixed choir, female choir, children's choir, soli and orchestra]

Print

1. Allegro agitato
2. Allegro agitato
3. Andantino
4. Barnens Sång
5. Andantino
6. Choral finale

  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Henrik Hedlund
  • First performed: 1909
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Solo voices/choir

Solo voice: 2 sopranos, 1 alto, 1 tenor, 1 bass
Mixed choir, S.S.A.A.T.T.B.B.
Female choir, S.S.A.A.
Unison children's choir

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection

Literature


Description of work

1. Mixed choir and bass solo. Allegro agitato C minor 4/4 (C)
2. Tenor solo. Allegro agitato F major 4/4 (C)
3. Terzetto with female choir. Andantino A major 3/4
4. Barnens Sång: Unison children's choir. Allegretto simplice D minor 2/4
5. Soprano solo and mixed choir. Andantino A major 3/4
6. Choral finale: Mixed choir, unison children's choir and alto solo. Allegro maestoso C major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Ensam är mänskan, en sky som vinden trasar
2. I ensamhetens vigda timmar ...
3. Hvad ljuflig tröst ...
4. Litet förmå vi, litet förstå vi ...
5. Hvad ljuflig tröst ...
6. Choral finale: Tillsamman var det frälsningsord ...