Elfrida Andrée (1841−1929)

Kantat vid internationella kvinnliga rösträttskongressen i Stockholm 1911 [Cantata at the international congress for women's suffrage in Stockholm 1911, for ladies choir, soli and orchestra]
Kantat vid 6:te Världskongressen för kvinnans politiska rösträtt, Stockholm [Cantata at the sixth world congress for women's suffrage, Stockholm]

Print

1. Birgitta
2. Förr
3. Förr II
4. Fredrika Bremer
5. Nu

  • Year of composition: 1911
  • Work category: Female choir and instruments
  • Text author: Sigrid Leijonhufvud (1862-1937)
    J. E. Kennedy, trans. to English
  • First performed: 12 June 1911, at the reception feast at Grand Hôtel Royal, Stockholm. Elsa Stenhammar's female choir and orchestra from Musikerförbundet in Stockholm.
  • Duration: Approx. 15-20 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 soprano, 1 mezzo-soprano
Female choir, S.S.A.A.A.A.A.

Examples of printed editions

The booklet 'Kantat utförd vid mottagningsfesten å Grand Hôtel Royal måndagen den 12 juni 1911', printed in Stockholm 1911. Location mark at Kungliga Biblioteket: 81 A Br.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The E. Andrée collection. Piano reduction.

Literature


Description of work

1. Birgitta: Mezzo soprano solo and female choir S.S.A.A. Allegro moderato D major 4/4 (C)
2. Förr: Female choir S.S.A.A. Allegro A major 2/4
3. Förr II: Female choir S.S.A.A. Andante con expressione E minor 4/4 (C)
4. Fredrika Bremer: Soprano solo and female choir A.A.A.A.A. Larghetto G major 4/4 (C)
5. Nu: Soprano solo and female choir S.S.A.A. Allegro vivace D major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Den ädlaste blomma af gammal höfdingastam ...

2. Till strids de karske höfdingar drogo ...

3. Väl hände det stundom ...

4. Höres en ensam stämma tala ...

5. Det faller en tändande gnista ...