Anonymous composer

Kantat vid Hernösands [sic] Högre Allmänna Läroverks 250-års Minnesfest den 27 oktober 1899 [Cantata on the occasion of the Härnösand Högre Allmänna Läroverk's 250th anniversary celebrations on 27 October, 1899]
[composer: Fredrik Janson, 1865-1931]

Print

I. Chorus
II. Solo
III. Chorus

  • Year of composition: Probably 1899
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: W. M. Carlgren [probably referring to Wilhelm Mauritz Carlgren (1833-1919)]
  • First performed: The Härnösand Högre Allmänna Läroverk's 250th anniversary celebrations on 27 October, 1899
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

Solo voice: [soprano or tenor]
Choir: S.A.T.B., S.A.T.T.B.

Examples of printed editions

J. A. Johanssons Bokhandel, Hernösand

Description of work

I. Chorus: Moderato F-dur 4/4 (C)
II. Solo: Andante Dess-dur 6/9
III. Chorus: Allegretto B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

I. (Chorus)
Choir: Såsom dunklet, djupt ännu, i morgonstunden

II. (Solo)
1. Såsom, när mildt [sic] på den törstande jorden 
2. Så, när på ungdoms och lärares möda

III. (Chorus)
Som såningsmannen glad till fältet går