Anonymous composer

"Tänker du, att jag förlorader är". Folkvisa [Folk song]

Print
  • Year of composition: Year of emergence unknown
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Arrangement/revision: August Söderman (1832-1876) (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, [Svenska Skolkvartetten. 100 four-part songs, Volume 1] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1952]

Description of work

Allegretto F major 2/4


Libretto/text

Tänker du, att jag förlorader är,
fast jag din gunst ej har?