Anonymous composer

Källan [The spring (fountain)]
[Composer: Wilhelm Lagercrantz (1825-1886)]

Print
  • Year of composition: 1860s (?) [see below]
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s)
  • Text author: Frans Hedberg (1828-1908)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

solo voice: tenor
choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, [Svenska Skolkvartetten. 100 four-part songs, Volume 1] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1952]

Description of work

Andante quasi allegretto C major 3/4


Work comment

'80 Walda Sånger, arrangerade för Sopran, Alt, Tenor och Bas, samt till skolornas tjenst, samlade och utgifne af Wilhelm Lagercrantz: Häfte 1-4' ['80 selected songs, arranged for soprano, alto, tenor and bass, collected for school use and published by Wilhelm Lagercrantz: Books 1-4'] were published in 1866


Libretto/text

1. Källan sprang ur jordens barm,
log mot solens kyss så varm

2. Källan, grumlad en sekund,
av den leken på dess grund

3. När hon såg sin bild där stå,
föll en sorgens tår därpå