Anonymous composer

Björneborgarnas marsch [March of the Björneborgers / March of the Pori Regiment] ("Söner av ett folk, som blött på Narvas hed") [Finnish]

Print
  • Year of composition: 18th century
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger [Svenska Skolkvartetten. Volume 2, 100 four-part songs] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1946]

Description of work

Tempo di marcia F major 4/4 (C)


Libretto/text

Söner av ett folk, som blött på Narvas hed,
på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar!