Anonymous composer

Finska rytteriets marsch under trettioåriga kriget [March of the Finnish Cavalry during the Thirty Years' War] ("Den snöiga nord är vårt fädernesland") [Finnish]

Print
  • Year of composition: 17th century
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Zacharias Topelius (1818-1898)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger [Svenska Skolkvartetten. Volume 2, 100 four-part songs] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1946]

Description of work

Marcia, marcato G major - C major - G major 4/4 (C)


Libretto/text

Den snöiga nord är vårt fädernesland,
där sprakar vår härd på den stormiga strand